Khóa Học Lập trình với LEGO Mindstorm EV3

Robotics là một nền tảng tuyệt vời cho việc học các kỹ năng thế kỷ 21. Giải quyết các thử thách robot giúp xây dựng sự đổi mới, sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề cho học sinh, và bởi vì robot hàm chứa nhiều chương trình giảng dạy các môn học, do đó học sinh cần phải học và áp dụng kiến thức của các em từ khoa học, kỹ thuật, toán học và lập trình máy tính.

Phần bổ ích nhất của việc thiết kế robot là học sinh được vui chơi. Họ làm việc cùng nhau như một đội, khám phá các giải pháp của riêng mình.

Thầy cô giáo chỉ định hướng, sau đó lùi lại và để nhóm chịu trách nhiệm với vinh quang cũng như thất bại – bởi vì qua thất bại các em sẽ học được rất nhiều điều về thế giới này, điều đó khiến các em được phát triển mạnh trong môi trường như vậy, và việc học xảy ra tự nhiên giống như là hít thở không khí vậy.

Mô tả chương trình đào tạo

Tiếp nối với các khóa học EV3 chuẩn Mỹ I 3 Level I Xem ở đây

Khóa học Kỹ Sư Sáng Tạo – Học theo Dự Án(Project Base Learning) được thiết kế hoàn toàn đặc biệt theo quy trình STEM

Chương trình được thiết kế hướng đến việc đào tạo các em có tư duy và phong cách làm việc như một nhà kỹ sư, khoa học  theo quy trình bảy bước, được biên soạn bởi học viên MIT Hoa Kỳ:

  1. Design brief(Mục tiêu mô hình các em cần phải thiết kế)
  2. Brainstorm(thảo luận, đưa ra các ý tưởng, phản biện nhóm)
  3. Select the best solution(nhóm chọn ý tưởng tốt nhất)
  4. Build and program(lắp ráp và lập trình)
  5. Test and Analyse(Kiểm tra và phân tích).
  6. Review and revise(Rà soát và điều chỉnh lại).
  7. Communicate(thuyết trình, chia sẻ ý tưởng).

Các chủ đề được chọn lựa xoay quanh những lĩnh vực gần gũi như: y tế, giao thông, động vật, sản xuất…các em sẽ hoàn toàn sáng tạo robot phục vụ cho lĩnh vực đó theo cách hiệu quả nhất. Khuyến khích việc gặp nhiều thử thách và sai lầm…vì việc rút ra bài học từ đó sẽ vô cùng hữu ích.

 Lưu ý: Học viên của Việt Robot sẽ có ưu đãi rất hấp dẫn 

Một số bài trong khóa học EV3 Project Base Learning

Make it move - With wheels.
Make it smarter – With a sensor.
Make it smarter – With Communication.
Make it system– That Moves a ball.

Follow & Share: Việt Robot Education
Website: www.vietrobot.edu.vn
HOTLINE: 028 6285 6396

Địa chỉ: 176 đường Nguyễn Hoàng, P.An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh